Tuyển 04 nhân viên kinh doanh – Mức lương cao

Tuyển 04 nhân viên kinh doanh – Mức lương cao

Mô tả công việc Triển khai kinh doanh các dịch vụ: Camera quan sát, Tổng đài điện thoại, Thiết bị an ninh, Thiết bị văn phòng. Tìm kiếm khách hàng và tổ chức thực hiện bán hàng đảm bảo doanh thu cam kết. Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh. Tư vấn giải pháp